„Излишните“ хора

Това е третата лекция от поредицата „Университет за всички“. Участвам в заснемането, монтажа и публикуването на видеата от поредицата. Темата е наистина интересна и ме остави доста замислена.

Информация

Всички видеа от поредицата: https://bit.ly/2CWvyBh

Лекция на тема: „Излишните“ хора. Грижата за тежко болните: биографичен опит, културни практики и социални политики

Лектори:

гл.ас. д-р Галина Гончарова, Софийски университет

гл. ас. д-р Теодора Карамелска, Нов български университет

Дискутант:

доц. д-р Стоян Ставру, ИИОЗ при Българска академия на науките

Място: СУ

Дата: 02.04.2019

Scroll to Top