„Сливи за смет“

Това е четвъртата лекция от поредицата “Университет за всички”. Участвам в заснемането, монтажа и публикуването на видеата от поредицата.

Информация

Всички видеа от поредицата: https://bit.ly/2CWvyBh

Лекция на тема: Сливи за смет – „старо“ срещу „ново“ наследство.

Лектор:

доц. д-р Георги ВълчевД

Място: СУ, Аула

Дата: 23.04.2019

Scroll to Top