Разкрасителната индустрия

За високата цена на евтините разкрасителни продукти. За грозното лице на разкрасителната индустрия. За слаби, леки деца, които работят твърда, тежка работа. Оксиморони.