Разкрасителната индустрия

За високата цена на евтините разкрасителни продукти.

За грозното лице на разкрасителната индустрия.

За слаби, леки деца, които работят твърда, тежка работа.

Оксиморони.

Scroll to Top